Portaler

Japanske

Hokkaido University. Resources for Russian Studies Omfattende og velorganiseret guide til russiske ressourcer på Internettet. Opdelt i emner, lande og områder inden for SNG.

Europæiske

Baltic Sea States Udarbejdes af Södertörns högskolebibliotek

British Library, Slavonic Section. Guide to Slavonic Internet Resources

COSEELIS (Council for Slavonic and East European Library and Information Services) RUSSIA-guide Centrale, føderale og lokale folkevalgte og administrative institutioner og organer i Rusland, politiske partier, biblioteker, akademiske institutioner, nyhedsstof og elektronisk litteratur mm.

Eurasianet  Nyheder og analyser

Eurostudies

Finn Siverts Homepage  Med materiale om Rusland og Østeuropa

GESIS Service Agency Eastern Europe Socialvidenskabelig information om Østeuropa, inklusive Rusland. Udgives af German Social Science Infrastructure Services - GESIS

Intute: The Best of the Web for Education and Research: http://www.intute.ac.uk/

Portals to the World. Central and Eastern Europe
Udg. af Library of Congress

Russland.ru Nyheder, kulturbegivenheder, boganmeldelser på tysk

Russomania Internetguide med base i Frankrig

Ruthenia Især for slavistfilologer og - historikere. Orientering om konferencer, bøger, tidsskrifter, elektroniske udgivelser, personalia mm. Udgives af Moskvaforlaget OGI og Institut for Russisk Litteratur ved Tartus Universitet

Slavisk filologi Slavisk filologi på Det Kongelige Bibliotek, København. Interne og eksterne ressourcer

Sosig (Social Science Information Group) EuroStudies, Russian Federation

Webis Links til ressourcer fra Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. Sprog, litteratur, alment

Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa - ViFaOst Tysk internetguide, der dækker hele Østeuropa. Udgives med støtte fra offentlige forskningsmidler og udarbejdes af Bayerische Staatsbibliothek, Historisches Seminar München, Osteuropa-Institut München og Herder-Institut Marburg. Indeholder også artikler og bøger i fuldtekst

Nordamerikanske

Eric Herron's Guide to Politics in East Central Europe and Eurasia

Friends and Partners

Library of Congress: Portals to the World: Russia

REENIC. Russian and East European Network Information Center. Center for Russian, East European and Eurasian Studies. University of Texas at Austin

Russian and East European Studies. REESWeb Udgives af Center for Russian & East European Studies. University Center for International Studies. University of Pittsburg

Russian & Slavic Studies Udgives af the University of Arizona Library

Russian Links Russian and Slavic Department of Hunter College

SEELRC, The Slavic and East European Language resource Center Fra Duke University og University of North carolina, Chapel Hill

Sher's Russian Index Den p. t. mest omfattende samling af internetadresser (ukommenterede) vedrørende Rusland. Alfabetisk opdelt og emneopdelt. Udarbejdes af Benjamin Sher.

Slavic and East European Library, University of Illinois. Internet Resources

Slavophilia

Soyuz. The Research Network for Postsocialist Studies. E-resources

University of Toronto Library. Petro Jacyk Resource Centre